Khắc chế Malzahar
C
Mid

Khắc chế Malzahar

Chuyển Đổi Hư Không
Tiếng Gọi Hư Không
Q
Bầy Bọ Hư Không
W
Ám Ảnh Kinh Hoàng
E
Âm Ti Trói Buộc
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Malzahar

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
XerathMalzahar
100%
1/0
4642258
LissandraMalzahar
100%
1/0
7422015
ZoeMalzahar
100%
1/0
1,74758212
ZedMalzahar
100%
1/0
468-173-20
SwainMalzahar
100%
1/0
1,6821,49614
ViktorMalzahar
66.7%
2/1
56834113.3
TaliyahMalzahar
50%
1/1
5005214
AzirMalzahar
50%
1/1
339616.5
LeBlancMalzahar
0%
0/1
-10959
CorkiMalzahar
0%
0/1
1,30919012

Pros played as Malzahar

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Malzahar
100%
1/0
-205-489
MalzaharAkali
100%
1/0
22912316
MalzaharQiyana
100%
1/0
-882-954-2
MalzaharLeBlanc
0%
0/1
-261-277-5
Malzahar
0%
0/1
-252-347-2
Malzahar
0%
0/1
-50548618

Kết quả lane

...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
LeBlanc
LeBlanc
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Qiyana
Qiyana
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng