Khắc chế Malphite
C
Top

Khắc chế Malphite

Giáp Hoa Cương
Mảnh Vỡ Địa Chấn
Q
Nắm Đấm Chấn Động
W
Dậm Đất
E
Không Thể Cản Phá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
4/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Malphite

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
JayceMalphite
58.8%
10/7
342-8211.2
OlafMalphite
100%
2/0
56985328
JaxMalphite
100%
1/0
1,72566613
IreliaMalphite
100%
1/0
1,00370431
OrnnMalphite
100%
1/0
1,8581,72643
AkaliMalphite
100%
1/0
-458-648-1
SejuaniMalphite
100%
2/0
1,1601,13528
AatroxMalphite
100%
2/0
64979630.5
FioraMalphite
75%
3/1
84868230.3
GnarMalphite
66.7%
2/1
549-7514.3

Pros played as Malphite

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
MalphiteJayce
69.2%
9/4
-275261.9
MalphiteOlaf
100%
1/0
507685-1
MalphiteIrelia
100%
1/0
342553-13
MalphiteKennen
100%
1/0
-491-100-29
MalphiteTryndamere
75%
3/1
-295379-2
MalphiteAkshan
66.7%
2/1
-223506-9
MalphiteJax
50%
3/3
-275733.8
Malphite
50%
1/1
136425.5
MalphiteYone
50%
1/1
4238661.5
MalphiteGnar
33.3%
1/2
-9465-4.7

Kết quả lane

Jayce
Jayce
13 đã chơi với
6/3/4
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
Jax
Jax
6 đã chơi với
3/1/2
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Tryndamere
Tryndamere
4 đã chơi với
1/2/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Gnar
Gnar
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Akshan
Akshan
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Vladimir
Vladimir
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Olaf
Olaf
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Irelia
Irelia
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng