Khắc chế Lee Sin
C
Jungle

Khắc chế Lee Sin

Loạn Đả
Sóng Âm / Vô Ảnh Cước
Q
Hộ Thể / Kiên Định
W
Địa Chấn / Dư Chấn
E
Nộ Long Cước
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
97/101
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Lee Sin

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
KarthusLee Sin
70%
14/6
44073624.2
LilliaLee Sin
69.2%
9/4
67762613.1
NidaleeLee Sin
65.1%
28/15
3242127.4
Jarvan IVLee Sin
61.5%
24/15
-216-170-2.4
Xin ZhaoLee Sin
61.3%
19/12
3502.5
PantheonLee Sin
59.3%
16/11
3831530.6
SejuaniLee Sin
57.1%
8/6
-361-1130.5
Rek'SaiLee Sin
57.1%
20/15
3171990.8
KindredLee Sin
57%
57/43
3153006.9
PoppyLee Sin
57%
45/34
-152-89-5.3

Pros played as Lee Sin

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Lee SinZed
68.2%
15/7
-5521-1.7
Lee SinNunu & Willump
63.6%
14/8
13957-0.5
Lee SinShyvana
63.6%
7/4
37-348-5.7
Lee SinZac
60%
6/4
249818.6
Lee SinRek'Sai
60%
36/24
247940.8
Lee SinTrundle
58.1%
25/18
3092848.1
Lee SinTalon
58.1%
36/26
-44-91-4
Lee SinTaliyah
56%
42/33
32150-1.8
Lee SinKarthus
53.1%
17/15
-298-463-11.9
Lee SinUdyr
52.2%
12/11
-296-531-15.6

Kết quả lane

Viego
Viego
218 đã chơi với
94/80/44
Thắng/Thua/D
43.1%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
135 đã chơi với
65/37/33
Thắng/Thua/D
48.1%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
115 đã chơi với
32/54/29
Thắng/Thua/D
27.8%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
111 đã chơi với
34/56/21
Thắng/Thua/D
30.6%
Tỉ lệ thắng
Poppy
Poppy
85 đã chơi với
45/26/14
Thắng/Thua/D
52.9%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
84 đã chơi với
22/46/16
Thắng/Thua/D
26.2%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
75 đã chơi với
42/22/11
Thắng/Thua/D
56%
Tỉ lệ thắng
Bel'Veth
Bel'Veth
68 đã chơi với
23/36/9
Thắng/Thua/D
33.8%
Tỉ lệ thắng
Kindred
Kindred
65 đã chơi với
25/26/14
Thắng/Thua/D
38.5%
Tỉ lệ thắng
Talon
Talon
62 đã chơi với
16/24/22
Thắng/Thua/D
25.8%
Tỉ lệ thắng