Khắc chế Lee Sin
C
Jungle

Khắc chế Lee Sin

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
32/33
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Lee Sin

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
65.4%
17/9
-1-145-4.8
64.3%
9/5
-260-412.3
63.5%
33/19
-415-0.3
60%
9/6
-2857619.5
57.1%
116/87
2552094.9
56%
14/11
1052269.3
55.2%
16/13
-521-203-2
54.8%
23/19
146904
54.5%
6/5
1801797.2
54.5%
6/5
1882218.5

Pros played as Lee Sin

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
81.8%
9/2
-359-653-16.4
66.7%
10/5
-254-330.9
65.2%
15/8
-109-55-1.7
64.3%
9/5
2442253.3
62.1%
18/11
52-55-3.3
59.3%
16/11
203-25-0.7
57.9%
11/8
3-1110.4
57.1%
8/6
162-222-10.1
56.9%
33/25
40554-0.9
56.3%
9/7
351941.9

Kết quả lane

...
145 đã chơi với
47/68/30
Thắng/Thua/D
32.4%
Tỉ lệ thắng
...
106 đã chơi với
28/56/22
Thắng/Thua/D
26.4%
Tỉ lệ thắng
...
99 đã chơi với
43/38/18
Thắng/Thua/D
43.4%
Tỉ lệ thắng
...
76 đã chơi với
33/32/11
Thắng/Thua/D
43.4%
Tỉ lệ thắng
...
68 đã chơi với
22/33/13
Thắng/Thua/D
32.4%
Tỉ lệ thắng
...
58 đã chơi với
30/21/7
Thắng/Thua/D
51.7%
Tỉ lệ thắng
...
58 đã chơi với
31/18/9
Thắng/Thua/D
53.4%
Tỉ lệ thắng
...
52 đã chơi với
21/21/10
Thắng/Thua/D
40.4%
Tỉ lệ thắng
...
51 đã chơi với
31/18/2
Thắng/Thua/D
60.8%
Tỉ lệ thắng
...
33 đã chơi với
21/10/2
Thắng/Thua/D
63.6%
Tỉ lệ thắng