Khắc chế LeBlanc
C
Mid

Khắc chế LeBlanc

Ảo Ảnh
Ấn Ác Ý
Q
Biến Ảnh
W
Sợi Xích Siêu Phàm
E
Mô Phỏng
R
Sát Thủ
Sát Thủ
75/79
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
23%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked LeBlanc

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ZoeLeBlanc
70%
7/3
-365-2392.1
AzirLeBlanc
69.2%
18/8
16435415.2
YoneLeBlanc
63.6%
14/8
-143-178-1.8
TaliyahLeBlanc
62.1%
18/11
-490-293-0.5
CorkiLeBlanc
60%
6/4
-106-174-2.7
SylasLeBlanc
55.9%
19/15
-231-5-0.2
AhriLeBlanc
54.5%
36/30
-134-461.1
VexLeBlanc
52.2%
12/11
871265.5
LissandraLeBlanc
51.2%
22/21
127995.1
RyzeLeBlanc
18.2%
2/9
22810210.6

Pros played as LeBlanc

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
LeBlancTaliyah
68%
17/8
4894005.8
LeBlancIrelia
60%
6/4
409212-7.2
LeBlancAkali
57.1%
8/6
66247615.7
LeBlancAzir
57.1%
12/9
3642843.5
LeBlancViktor
52.6%
10/9
3012000.7
LeBlancZoe
50%
10/10
573302.5
LeBlanc
50%
7/7
62442919.4
LeBlancVex
50%
9/9
57-291.8
LeBlancYone
46.9%
15/17
2821458.5
LeBlancYasuo
42.9%
6/8
-81-37-0.1

Kết quả lane

Ahri
Ahri
75 đã chơi với
42/15/18
Thắng/Thua/D
56%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
32 đã chơi với
17/9/6
Thắng/Thua/D
53.1%
Tỉ lệ thắng
Sylas
Sylas
31 đã chơi với
21/5/5
Thắng/Thua/D
67.7%
Tỉ lệ thắng
Lissandra
Lissandra
31 đã chơi với
14/7/10
Thắng/Thua/D
45.2%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
25 đã chơi với
16/3/6
Thắng/Thua/D
64%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
21 đã chơi với
14/2/5
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
20 đã chơi với
9/6/5
Thắng/Thua/D
45%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
19 đã chơi với
9/4/6
Thắng/Thua/D
47.4%
Tỉ lệ thắng
Vex
Vex
18 đã chơi với
9/7/2
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
14 đã chơi với
10/2/2
Thắng/Thua/D
71.4%
Tỉ lệ thắng