Khắc chế Kassadin
B
Mid

Khắc chế Kassadin

Đá Hư Không
Quả Cầu Hư Không
Q
Lưỡi Kiếm Âm Ti
W
Áp Suất Hư Không
E
Hư Vô Bộ Pháp
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Kassadin

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AhriKassadin
72.7%
8/3
44427513.4
ViktorKassadin
70%
7/3
15428417.6
TaliyahKassadin
57.1%
8/6
3411346
SylasKassadin
56.3%
9/7
3472207.4
GalioKassadin
100%
1/0
-214-278-4
CassiopeiaKassadin
100%
1/0
50-228-3
AkaliKassadin
100%
3/0
42929417.3
SyndraKassadin
100%
1/0
-1,207-1,469-27
ZoeKassadin
100%
4/0
229-1528
SwainKassadin
100%
2/0
35-3332.5

Pros played as Kassadin

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Kassadin
100%
1/0
956410
KassadinXerath
100%
1/0
248-289-8
KassadinViktor
100%
2/0
4442315.5
KassadinZoe
100%
1/0
-90314913
KassadinAzir
100%
4/0
-601-313-5
KassadinAhri
83.3%
5/1
353586.2
KassadinSylas
66.7%
2/1
-570-6080
KassadinTaliyah
60%
3/2
-3064435.2
Kassadin
50%
1/1
-177-707.5
KassadinVeigar
50%
1/1
-48819810

Kết quả lane

Ahri
Ahri
6 đã chơi với
3/3/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
5 đã chơi với
2/3/0
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Corki
Corki
4 đã chơi với
0/3/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
4 đã chơi với
1/2/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
2/0/1
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Sylas
Sylas
3 đã chơi với
0/1/2
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Veigar
Veigar
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng