Khắc chế Karthus
D
Jungle

Khắc chế Karthus

Từ Chối Tử Thần
Tàn Phá
Q
Bức Tường Đau Đớn
W
Ô Uế
E
Khúc Cầu Hồn
R
Pháp Sư
Pháp Sư
19/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Karthus

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
NidaleeKarthus
76.5%
13/4
221-25-4.9
Ngộ KhôngKarthus
63.6%
21/12
-399-542-16.5
Bel'VethKarthus
61.5%
8/5
-321-508-10.9
GravesKarthus
57.1%
8/6
389-103-7
Lee SinKarthus
50%
15/15
-300-452-12.8
UdyrKarthus
50%
5/5
4745447.4
PoppyKarthus
50%
7/7
-456-538-20.6
TaliyahKarthus
48.1%
13/14
-437-454-8.5
KindredKarthus
47.1%
8/9
-50-223-12.8
DianaKarthus
45.5%
5/6
-179-43-4.1

Pros played as Karthus

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
KarthusLee Sin
65%
13/7
36765522.9
KarthusViego
64.7%
11/6
44651610.2
KarthusGraves
63.2%
12/7
24063317.5
KarthusTaliyah
57.1%
8/6
28645511.8
KarthusNgộ Không
56%
14/11
78686321.6
KarthusDiana
40%
8/12
1131178.4
Karthus
100%
1/0
54582731
KarthusShaco
100%
2/0
-6681596
KarthusTrundle
100%
1/0
2901,39326
KarthusShyvana
100%
1/0
6261,23326

Kết quả lane

Ngộ Không
Ngộ Không
25 đã chơi với
22/1/2
Thắng/Thua/D
88%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
20 đã chơi với
13/4/3
Thắng/Thua/D
65%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
20 đã chơi với
9/8/3
Thắng/Thua/D
45%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
19 đã chơi với
11/4/4
Thắng/Thua/D
57.9%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
17 đã chơi với
12/2/3
Thắng/Thua/D
70.6%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
14 đã chơi với
9/3/2
Thắng/Thua/D
64.3%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
9 đã chơi với
4/3/2
Thắng/Thua/D
44.4%
Tỉ lệ thắng
Talon
Talon
7 đã chơi với
6/0/1
Thắng/Thua/D
85.7%
Tỉ lệ thắng
Kayn
Kayn
7 đã chơi với
2/3/2
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
Poppy
Poppy
6 đã chơi với
6/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng