Khắc chế Kai'Sa
B
Adc

Khắc chế Kai'Sa

Vỏ Bọc Cộng Sinh
Cơn Mưa Icathia
Q
Tia Truy Kích
W
Tích Tụ Năng Lượng
E
Bản Năng Sát Thủ
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/2
Thắng/Thua
∞%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Kai'Sa

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SivirKai'Sa
74.1%
20/7
1601126.1
KalistaKai'Sa
65.8%
25/13
94246819.6
ZeriKai'Sa
65.6%
42/22
-131675.8
XayahKai'Sa
54.5%
12/10
-109657.2
DravenKai'Sa
53.8%
7/6
85325910.9
SamiraKai'Sa
53.8%
7/6
-1071065.1
LucianKai'Sa
52.4%
22/20
196599.9
EzrealKai'Sa
50.4%
62/61
-43633.6
TristanaKai'Sa
50%
5/5
67622612.9
TwitchKai'Sa
45.8%
11/13
-192-12-0.3

Pros played as Kai'Sa

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Kai'SaJinx
80%
8/2
56947010.9
Kai'SaAphelios
63.6%
21/12
112-930.7
Kai'SaTwitch
60.9%
14/9
57015013.3
Kai'SaXayah
60%
15/10
393-497
Kai'SaSivir
57.9%
11/8
144-1503.7
Kai'SaEzreal
56.3%
81/63
295885.8
Kai'SaJhin
55.6%
10/8
2331168.9
Kai'SaSamira
54.2%
13/11
75343915.9
Kai'SaZeri
51.8%
29/27
116-931.3
Kai'SaVayne
46.7%
7/8
17623215

Kết quả lane

Ezreal
Ezreal
144 đã chơi với
64/46/34
Thắng/Thua/D
44.4%
Tỉ lệ thắng
Zeri
Zeri
56 đã chơi với
23/21/12
Thắng/Thua/D
41.1%
Tỉ lệ thắng
Kalista
Kalista
45 đã chơi với
10/25/10
Thắng/Thua/D
22.2%
Tỉ lệ thắng
Aphelios
Aphelios
33 đã chơi với
12/15/6
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
Draven
Draven
27 đã chơi với
3/20/4
Thắng/Thua/D
11.1%
Tỉ lệ thắng
Xayah
Xayah
25 đã chơi với
10/10/5
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Lucian
Lucian
24 đã chơi với
7/9/8
Thắng/Thua/D
29.2%
Tỉ lệ thắng
Samira
Samira
24 đã chơi với
18/3/3
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng
Twitch
Twitch
23 đã chơi với
15/6/2
Thắng/Thua/D
65.2%
Tỉ lệ thắng
Sivir
Sivir
19 đã chơi với
7/9/3
Thắng/Thua/D
36.8%
Tỉ lệ thắng