Khắc chế Jinx
C
Adc

Khắc chế Jinx

Hưng Phấn!
Tráo Hàng!
Q
Giật Bắn!
W
Lựu Đạn Ma Hỏa!
E
Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp!
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
24/27
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Jinx

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
TwitchJinx
71.4%
10/4
6503207.5
Kai'SaJinx
69.2%
9/4
52931810.5
SivirJinx
60%
18/12
4332359.9
ZeriJinx
58.8%
40/28
3922449
LucianJinx
50%
8/8
84264118.4
EzrealJinx
46.8%
29/33
141013.5
ApheliosJinx
44.1%
15/19
5342695.1
KalistaJinx
36%
9/16
74533010.7
DravenJinx
30.8%
4/9
211413.9
Miss FortuneJinx
100%
5/0
98172023.8

Pros played as Jinx

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
JinxDraven
75%
12/4
-578-203-4.7
JinxTwitch
63.6%
14/8
1044616.6
JinxSivir
61.1%
11/7
136-142.1
JinxEzreal
55%
22/18
-1-1265
JinxKog'Maw
54.5%
6/5
-55-3021.2
JinxKalista
52.2%
12/11
-729-152-2.7
JinxXayah
50%
6/6
-61-892.2
JinxZeri
48.9%
23/24
-61-891.7
JinxAphelios
45.6%
26/31
-88-1033
JinxJhin
43.8%
7/9
11-334.1

Kết quả lane

Aphelios
Aphelios
57 đã chơi với
20/25/12
Thắng/Thua/D
35.1%
Tỉ lệ thắng
Zeri
Zeri
47 đã chơi với
21/21/5
Thắng/Thua/D
44.7%
Tỉ lệ thắng
Ezreal
Ezreal
40 đã chơi với
14/16/10
Thắng/Thua/D
35%
Tỉ lệ thắng
Kalista
Kalista
23 đã chơi với
5/13/5
Thắng/Thua/D
21.7%
Tỉ lệ thắng
Twitch
Twitch
22 đã chơi với
9/11/2
Thắng/Thua/D
40.9%
Tỉ lệ thắng
Sivir
Sivir
18 đã chơi với
6/6/6
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Draven
Draven
16 đã chơi với
6/7/3
Thắng/Thua/D
37.5%
Tỉ lệ thắng
Jhin
Jhin
16 đã chơi với
3/8/5
Thắng/Thua/D
18.8%
Tỉ lệ thắng
Xayah
Xayah
12 đã chơi với
3/5/4
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Kog'Maw
Kog'Maw
11 đã chơi với
5/3/3
Thắng/Thua/D
45.5%
Tỉ lệ thắng