Khắc chế Jhin
A
Adc

Khắc chế Jhin

Lời Thì Thầm
Lựu Đạn Nhảy Múa
Q
Nét Vẽ Chết Chóc
W
Cạm Bẫy Nghệ Thuật
E
Sân Khấu Tử Thần
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Jhin

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
KalistaJhin
68.8%
22/10
91422815.3
DravenJhin
66.7%
8/4
97214720.7
SivirJhin
63.4%
26/15
2561119
ApheliosJhin
59.1%
13/9
2711318
LucianJhin
56%
14/11
42819411.7
Kai'SaJhin
55.6%
10/8
2331168.9
ZeriJhin
51.2%
21/20
-18-1805
CaitlynJhin
50%
6/6
193-34.7
EzrealJhin
50%
34/34
8111.1
SeraphineJhin
50%
6/6
-126-1603.2

Pros played as Jhin

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
JhinKalista
62.5%
10/6
-33150.4
JhinAphelios
61.5%
8/5
4904164.8
JhinDraven
60%
9/6
-732-82-5.9
JhinZeri
57.7%
15/11
1111971.4
JhinTwitch
50%
8/8
10516311.1
JhinLucian
50%
10/10
-79-68-3.9
JhinEzreal
49.2%
31/32
10-431.2
JhinSeraphine
45.5%
5/6
69046010.3
JhinSivir
43.8%
7/9
6164-0.5
JhinSenna
30%
3/7
38234852.4

Kết quả lane

Ezreal
Ezreal
63 đã chơi với
23/21/19
Thắng/Thua/D
36.5%
Tỉ lệ thắng
Zeri
Zeri
26 đã chơi với
14/8/4
Thắng/Thua/D
53.8%
Tỉ lệ thắng
Lucian
Lucian
20 đã chơi với
8/9/3
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Sivir
Sivir
16 đã chơi với
5/6/5
Thắng/Thua/D
31.3%
Tỉ lệ thắng
Twitch
Twitch
16 đã chơi với
7/4/5
Thắng/Thua/D
43.8%
Tỉ lệ thắng
Kalista
Kalista
16 đã chơi với
7/7/2
Thắng/Thua/D
43.8%
Tỉ lệ thắng
Draven
Draven
15 đã chơi với
3/8/4
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
Aphelios
Aphelios
13 đã chơi với
8/2/3
Thắng/Thua/D
61.5%
Tỉ lệ thắng
Seraphine
Seraphine
11 đã chơi với
7/4/0
Thắng/Thua/D
63.6%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
10 đã chơi với
2/4/4
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng