Khắc chế Jayce
D
Top

Khắc chế Jayce

Tụ Điện Hextech
Chỉ Thiên! / Cầu Sấm
Q
Sấm Chớp Rền Vang / Tích Tụ
W
Lôi Phạt / Cổng Tăng Tốc
E
Pháo Thủy Ngân / Búa Thủy Ngân
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Jayce

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GragasJayce
79.2%
19/5
2075081.5
SejuaniJayce
66.7%
12/6
3845755.7
GwenJayce
65.2%
15/8
3795063.5
IreliaJayce
54.5%
12/10
43936013.6
KayleJayce
50%
9/9
361162
CamilleJayce
50%
5/5
-23483.7
GangplankJayce
47.2%
17/19
4824267.3
FioraJayce
46.2%
6/7
-217-158-6.9
GnarJayce
40.5%
15/22
3735565.5
YorickJayce
100%
2/0
285-60-11.5

Pros played as Jayce

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Jayce
70%
7/3
328104.3
JayceMalphite
63.6%
7/4
123-2388.2
JayceFiora
63.2%
24/14
2961079.7
JayceJax
60%
6/4
1069313.5
JayceGangplank
55.2%
16/13
135-473.4
JayceKayle
54.5%
12/10
3311289.2
JayceYone
54.5%
6/5
4321696.3
JayceGnar
54.2%
13/11
73-1915.4
JayceIrelia
53.3%
16/14
-200-134-3.1
JayceGwen
53.3%
16/14
149391.2

Kết quả lane

Fiora
Fiora
38 đã chơi với
15/12/11
Thắng/Thua/D
39.5%
Tỉ lệ thắng
Irelia
Irelia
30 đã chơi với
10/15/5
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
30 đã chơi với
12/9/9
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Gangplank
Gangplank
29 đã chơi với
13/11/5
Thắng/Thua/D
44.8%
Tỉ lệ thắng
Gnar
Gnar
24 đã chơi với
8/11/5
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Kayle
Kayle
22 đã chơi với
12/6/4
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
Gragas
Gragas
19 đã chơi với
5/9/5
Thắng/Thua/D
26.3%
Tỉ lệ thắng
Aatrox
Aatrox
16 đã chơi với
7/8/1
Thắng/Thua/D
43.8%
Tỉ lệ thắng
Sejuani
Sejuani
15 đã chơi với
6/5/4
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Malphite
Malphite
11 đã chơi với
4/5/2
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng