Khắc chế Irelia
A
Top

Khắc chế Irelia

Ý Chí Ionia
Đâm Kiếm
Q
Vũ Điệu Thách Thức
W
Bước Nhảy Hoàn Vũ
E
Thanh Kiếm Tiên Phong
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
11%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Irelia

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
FioraIrelia
73.7%
14/5
-102-91.8
SejuaniIrelia
68.4%
13/6
192412-5.8
AatroxIrelia
66.7%
8/4
-276-139-4.7
YoneIrelia
60%
6/4
327154-1.6
GangplankIrelia
54.5%
18/15
238185-1.4
KayleIrelia
53.3%
8/7
-439-89-9.9
GragasIrelia
53.3%
8/7
-165-40-15
JayceIrelia
53.3%
16/14
-200-134-3.1
GnarIrelia
50%
40/40
2156-5.8
UrgotIrelia
100%
2/0
7489220.5

Pros played as Irelia

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
IreliaGangplank
63.6%
7/4
-259-2807.1
IreliaGnar
58.8%
30/21
57933017.2
IreliaJayce
54.5%
12/10
43936013.6
IreliaAatrox
36.8%
7/12
181612.8
IreliaOrnn
100%
1/0
1,2541,05023
IreliaMalphite
100%
1/0
1,00370431
IreliaRenekton
100%
1/0
-447-417-5
Irelia
100%
2/0
1,7081,58839
IreliaMordekaiser
100%
1/0
5571863
IreliaRiven
100%
2/0
1,2011,44224

Kết quả lane

Gnar
Gnar
51 đã chơi với
35/12/4
Thắng/Thua/D
68.6%
Tỉ lệ thắng
Jayce
Jayce
22 đã chơi với
13/6/3
Thắng/Thua/D
59.1%
Tỉ lệ thắng
Aatrox
Aatrox
19 đã chơi với
10/6/3
Thắng/Thua/D
52.6%
Tỉ lệ thắng
Gangplank
Gangplank
11 đã chơi với
4/7/0
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
Jax
Jax
9 đã chơi với
2/6/1
Thắng/Thua/D
22.2%
Tỉ lệ thắng
Akshan
Akshan
9 đã chơi với
3/5/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Gragas
Gragas
7 đã chơi với
2/4/1
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
7 đã chơi với
2/3/2
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
Kayle
Kayle
5 đã chơi với
2/3/0
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Tryndamere
Tryndamere
5 đã chơi với
3/1/1
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng