Khắc chế Illaoi
C
Top

Khắc chế Illaoi

Tiên Tri Thượng Thần
Xúc Tu Tàn Phá
Q
Lời Răn Khắc Nghiệt
W
Thử Thách Linh Hồn
E
Bước Nhảy Niềm Tin
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Illaoi

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
IreliaIllaoi
100%
1/0
-68-11823
OrnnIllaoi
100%
1/0
96420-6
RenektonIllaoi
100%
2/0
87462411.5
GragasIllaoi
100%
3/0
-1,114-812-18.7
JayceIllaoi
100%
2/0
-682-613-7.5
GwenIllaoi
100%
3/0
392811
MordekaiserIllaoi
50%
1/1
-1,280-788-20
GnarIllaoi
37.5%
3/5
153-1442.3
KayleIllaoi
33.3%
1/2
-269-292-10.5
GangplankIllaoi
33.3%
1/2
1-152-8

Pros played as Illaoi

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Illaoi
100%
1/0
49065114
Illaoi
100%
1/0
-1,208-1,143-17
Illaoi
100%
1/0
238-712-1
IllaoiSylas
100%
1/0
-419-33713
IllaoiGragas
100%
1/0
000
IllaoiJayce
100%
1/0
-269-8-10
IllaoiGwen
0%
0/1
71533616

Kết quả lane

...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Sylas
Sylas
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Gragas
Gragas
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Jayce
Jayce
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng