Khắc chế Heimerdinger
D
Adc

Khắc chế Heimerdinger

Cơ Giới Ma Pháp
Ụ Súng Tân Tiến H-28G
Q
Tên Lửa Hextech Cỡ Nhỏ
W
Lựu Đạn Bão Điện Tử CH-2
E
NÂNG CẤP!!!
R
Pháp Sư
Pháp Sư
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Heimerdinger

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AsheHeimerdinger
100%
1/0
32055612
CaitlynHeimerdinger
100%
1/0
1,48465832
DravenHeimerdinger
100%
2/0
1,460-7018
YasuoHeimerdinger
100%
1/0
65419-4
ZeriHeimerdinger
85.7%
6/1
1572014
LucianHeimerdinger
83.3%
5/1
5797710.5
EzrealHeimerdinger
75%
3/1
55410
SeraphineHeimerdinger
66.7%
2/1
-132-24011
SivirHeimerdinger
50%
1/1
10-4429
ApheliosHeimerdinger
50%
1/1
119-7517

Pros played as Heimerdinger

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
HeimerdingerAshe
100%
1/0
-930-282-5
Heimerdinger
100%
1/0
-1,046-122-11
Heimerdinger
100%
1/0
000
HeimerdingerLucian
100%
1/0
-1,275500-14
HeimerdingerSamira
100%
1/0
6014871
HeimerdingerZeri
100%
2/0
7072389
HeimerdingerEzreal
66.7%
2/1
5377239.7
Heimerdinger
50%
1/1
240800-1
HeimerdingerKalista
0%
0/1
-2,1265716

Kết quả lane

Ezreal
Ezreal
3 đã chơi với
2/1/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Zeri
Zeri
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Ashe
Ashe
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Lucian
Lucian
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Samira
Samira
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Kalista
Kalista
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng