Khắc chế Graves
B
Jungle

Khắc chế Graves

Vận Mệnh Thay Đổi
Đạn Xuyên Mục Tiêu
Q
Bom Mù
W
Rút Súng Nhanh
E
Đạn Nổ Thần Công
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Graves

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
KarthusGraves
71.4%
10/4
17463016.8
Jarvan IVGraves
70%
7/3
-288-405-10.7
TrundleGraves
69.2%
9/4
-230-238-10.6
DianaGraves
69.2%
18/8
733044.9
PoppyGraves
67.9%
19/9
-474-196-5.4
NidaleeGraves
65.6%
21/11
3721481.4
KindredGraves
63.8%
44/25
11173-1.1
ViegoGraves
59.2%
58/40
-301-178-4.7
VolibearGraves
58.8%
10/7
-213-164-7.1
ViGraves
57.7%
15/11
-549-345-11.5

Pros played as Graves

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GravesLillia
61.5%
8/5
-311953.3
GravesTaliyah
57.7%
15/11
4873318.8
GravesRek'Sai
52.9%
9/8
11248410.6
GravesNgộ Không
52.4%
22/20
18842611.7
GravesKayn
52.4%
11/10
1342253.2
GravesViego
50.9%
29/28
109-52.6
GravesKha'Zix
50%
5/5
4505799
GravesBel'Veth
50%
10/10
-281285.8
GravesLee Sin
47.2%
34/38
21908.2
GravesKindred
46.4%
13/15
-6122610.1

Kết quả lane

Lee Sin
Lee Sin
72 đã chơi với
31/26/15
Thắng/Thua/D
43.1%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
57 đã chơi với
25/19/13
Thắng/Thua/D
43.9%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
42 đã chơi với
21/12/9
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
32 đã chơi với
10/17/5
Thắng/Thua/D
31.3%
Tỉ lệ thắng
Kindred
Kindred
28 đã chơi với
12/9/7
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
26 đã chơi với
11/11/4
Thắng/Thua/D
42.3%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
26 đã chơi với
17/6/3
Thắng/Thua/D
65.4%
Tỉ lệ thắng
Kayn
Kayn
21 đã chơi với
11/8/2
Thắng/Thua/D
52.4%
Tỉ lệ thắng
Bel'Veth
Bel'Veth
20 đã chơi với
10/6/4
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Rek'Sai
Rek'Sai
17 đã chơi với
9/5/3
Thắng/Thua/D
52.9%
Tỉ lệ thắng