Khắc chế Garen
A
Top

Khắc chế Garen

Bền Bỉ
Đòn Quyết Định
Q
Lòng Can Đảm
W
Phán Quyết
E
Công Lý Demacia
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Garen

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SejuaniGaren
70%
7/3
6725189.9
GnarGaren
53.3%
8/7
65030320.7
GragasGaren
50%
8/8
3652566.6
GwenGaren
45%
9/11
1389011.8
GangplankGaren
40%
6/9
405-6711.5
OlafGaren
100%
2/0
-490-198-3
OrnnGaren
100%
5/0
23955714.4
MalphiteGaren
100%
1/0
27-631-9
RivenGaren
100%
1/0
390268
KledGaren
100%
2/0
1,6271,65626

Pros played as Garen

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GarenIrelia
100%
1/0
-362496-8
GarenYorick
100%
1/0
1330-5
GarenFiora
100%
1/0
-1,042-1,082-29
GarenKled
100%
1/0
32852418
GarenYone
100%
1/0
360494-5
GarenGwen
100%
2/0
-863-783-13
GarenGangplank
66.7%
2/1
-812-287-10.7
Garen
50%
1/1
9101,01526.5
GarenGragas
50%
1/1
-68-413-4.5
GarenSejuani
33.3%
1/2
-1,346-1,084-17.3

Kết quả lane

Jax
Jax
5 đã chơi với
1/2/2
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
Gangplank
Gangplank
3 đã chơi với
0/2/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Sejuani
Sejuani
3 đã chơi với
0/3/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Olaf
Olaf
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Gragas
Gragas
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Irelia
Irelia
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Ornn
Ornn
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Vayne
Vayne
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng