Khắc chế Galio
C
Mid

Khắc chế Galio

Cú Nện Khổng Lồ
Đôi Cánh Chiến Trận
Q
Lá Chắn Durand
W
Cú Đấm Công Lý
E
Siêu Hùng Giáng Thế
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
24/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Galio

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AzirGalio
63.2%
12/7
55248621.1
RyzeGalio
60%
6/4
46824913.9
SylasGalio
50%
9/9
1651326.5
AhriGalio
50%
6/6
48561614
TaliyahGalio
47.1%
8/9
5056
Twisted FateGalio
46.7%
7/8
4691208.5
ViktorGalio
45.5%
5/6
37737715.4
LeBlancGalio
41.7%
5/7
70855317.2
LissandraGalio
40%
4/6
32011612.8
OriannaGalio
100%
2/0
33467927.5

Pros played as Galio

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GalioCorki
72.7%
8/3
-280-138-7.8
GalioAzir
66.7%
8/4
-289-392-9.9
GalioZoe
63.6%
7/4
-421-39-4.7
GalioYasuo
60%
6/4
-926-459-14.9
GalioRyze
54.5%
6/5
-408-438-16.2
GalioTwisted Fate
40%
4/6
-719-476-12.3
GalioYone
36.4%
4/7
161174-0.6
Galio
100%
1/0
-214-278-4
Galio
100%
1/0
-48016-5
GalioSyndra
100%
1/0
-204-372-20

Kết quả lane

Azir
Azir
12 đã chơi với
2/6/4
Thắng/Thua/D
16.7%
Tỉ lệ thắng
Ryze
Ryze
11 đã chơi với
4/6/1
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
Corki
Corki
11 đã chơi với
1/6/4
Thắng/Thua/D
9.1%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
11 đã chơi với
2/5/4
Thắng/Thua/D
18.2%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
11 đã chơi với
6/3/2
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
Twisted Fate
Twisted Fate
10 đã chơi với
0/10/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Yasuo
Yasuo
10 đã chơi với
1/8/1
Thắng/Thua/D
10%
Tỉ lệ thắng
Sylas
Sylas
8 đã chơi với
3/4/1
Thắng/Thua/D
37.5%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
8 đã chơi với
1/4/3
Thắng/Thua/D
12.5%
Tỉ lệ thắng
Qiyana
Qiyana
8 đã chơi với
2/4/2
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng