Khắc chế Fiddlesticks
S
Jungle

Khắc chế Fiddlesticks

Bù Nhìn Vô Hại
Khiếp Hãi
Q
Bội Thu
W
Gặt
E
Bão Quạ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Fiddlesticks

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ViegoFiddlesticks
58.8%
10/7
118-166-2.4
Lee SinFiddlesticks
38.5%
5/8
-17-224-5.8
Xin ZhaoFiddlesticks
100%
1/0
54-9-14
EliseFiddlesticks
100%
2/0
624-19-10.5
QiyanaFiddlesticks
100%
1/0
1,663-34-9
DianaFiddlesticks
85.7%
6/1
4572221
ZacFiddlesticks
66.7%
2/1
-349131-0.3
ViFiddlesticks
60%
3/2
-184-483-15.7
OlafFiddlesticks
50%
2/2
14319618
Jarvan IVFiddlesticks
50%
2/2
-289-401-6.5

Pros played as Fiddlesticks

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
FiddlesticksTaric
100%
1/0
163102-12
FiddlesticksTalon
100%
2/0
-345-118-8
FiddlesticksHecarim
100%
1/0
7994147
Fiddlesticks
100%
2/0
6021,23727
FiddlesticksQiyana
100%
1/0
-22438914
FiddlesticksVi
100%
2/0
51256211
FiddlesticksNgộ Không
66.7%
2/1
-17369912
FiddlesticksBel'Veth
66.7%
2/1
87250-0.7
FiddlesticksOlaf
50%
1/1
-17-101-6
FiddlesticksLee Sin
50%
1/1
-26224811.5

Kết quả lane

Viego
Viego
7 đã chơi với
3/2/2
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
6 đã chơi với
3/3/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
3 đã chơi với
2/1/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Bel'Veth
Bel'Veth
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Olaf
Olaf
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Talon
Talon
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng