Khắc chế Evelynn
B
Jungle

Khắc chế Evelynn

Yêu Ảnh
Gai Căm Hận
Q
Khêu Gợi
W
Quất Roi
E
Hắc Ám Bùng Nổ
R
Sát Thủ
Sát Thủ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Evelynn

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Lee SinEvelynn
40%
4/6
27-187-2.2
OlafEvelynn
100%
1/0
-340-238-3
UdyrEvelynn
100%
1/0
4391,96847
PoppyEvelynn
100%
2/0
-379-258-10
RengarEvelynn
100%
1/0
-776-666-5
SejuaniEvelynn
100%
2/0
-3261233.5
DianaEvelynn
100%
2/0
-2071212
ZacEvelynn
100%
2/0
-387711.5
LilliaEvelynn
100%
1/0
41296424
Jarvan IVEvelynn
87.5%
7/1
619-55-4.6

Pros played as Evelynn

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Evelynn
100%
2/0
15522415.5
Evelynn
100%
1/0
-8681123
EvelynnNgộ Không
75%
3/1
8098569.5
EvelynnLee Sin
66.7%
2/1
-5936612
EvelynnTaliyah
60%
3/2
15786-1.4
Evelynn
0%
0/1
1,29748912
EvelynnGraves
0%
0/2
-48345-2
EvelynnSejuani
0%
0/1
415425-4
EvelynnDiana
0%
0/1
-242173-5
EvelynnKindred
0%
0/1
1,45818910

Kết quả lane

Taliyah
Taliyah
5 đã chơi với
3/1/1
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
4 đã chơi với
2/1/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Sejuani
Sejuani
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng