Khắc chế Ekko
B
Jungle

Khắc chế Ekko

Động Cơ Z Cộng Hưởng
Dây Cót Thời Gian
Q
Lưỡng Giới Đồng Quy
W
Biến Chuyển Pha
E
Đột Phá Thời Gian
R
Sát Thủ
Sát Thủ
4/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Ekko

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
PoppyEkko
80%
8/2
32123-7.1
TaliyahEkko
61.1%
11/7
2904129.8
Ngộ KhôngEkko
50%
6/6
-398-173-2.4
Lee SinEkko
50%
12/12
-16-183-5.4
ViegoEkko
37.5%
9/15
-443-1252.6
Nunu & WillumpEkko
100%
1/0
635-17310
Jarvan IVEkko
100%
1/0
48487-8
EliseEkko
100%
1/0
1,091404-3
ShyvanaEkko
100%
1/0
-36-184
HecarimEkko
100%
1/0
103-929

Pros played as Ekko

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
EkkoXin Zhao
100%
1/0
7857088
EkkoRammus
100%
1/0
1,358-296-21
EkkoHecarim
100%
1/0
-1,079-954-6
EkkoZac
100%
2/0
25828017.5
EkkoLillia
100%
1/0
1,279364-4
EkkoKarthus
66.7%
2/1
959114-3
EkkoNidalee
66.7%
4/2
-3749-0.7
EkkoTalon
66.7%
2/1
-41-166-3
Ekko
66.7%
2/1
4755389
EkkoTaliyah
66.7%
2/1
598-191-1.7

Kết quả lane

Diana
Diana
9 đã chơi với
3/5/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
7 đã chơi với
6/1/0
Thắng/Thua/D
85.7%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
7 đã chơi với
2/5/0
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
6 đã chơi với
2/2/2
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
6 đã chơi với
3/2/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Kindred
Kindred
6 đã chơi với
2/3/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
5 đã chơi với
1/2/2
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
Bel'Veth
Bel'Veth
4 đã chơi với
1/3/0
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Nunu & Willump
Nunu & Willump
3 đã chơi với
0/3/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Karthus
Karthus
3 đã chơi với
2/0/1
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng