Khắc chế Diana
S
Jungle

Khắc chế Diana

Gươm Ánh Trăng
Trăng Lưỡi Liềm
Q
Thác Bạc
W
Trăng Non
E
Trăng Mờ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Diana

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
VolibearDiana
80%
12/3
429-49-9.9
PoppyDiana
67.5%
27/13
-268-368-11.3
ViDiana
66.7%
18/9
-211-453-10.9
TaliyahDiana
65.5%
36/19
186-78-3.3
NidaleeDiana
63.6%
14/8
4881431.1
TrundleDiana
60%
6/4
94-209-9.9
Jarvan IVDiana
46.2%
6/7
-140-522-11.7
Lee SinDiana
45%
36/44
-94-369-10.9
KarthusDiana
43.8%
7/9
1311838.8
Xin ZhaoDiana
42.9%
6/8
-338-390-8.4

Pros played as Diana

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
DianaUdyr
71.4%
10/4
275138-1.8
DianaGraves
70.4%
19/8
943265.4
DianaXin Zhao
61.5%
8/5
14641013.6
DianaTaliyah
60%
15/10
67858213.2
DianaHecarim
57.1%
8/6
185712.4
DianaPoppy
56.3%
9/7
32658314.4
DianaKha'Zix
54.5%
6/5
49187316.9
DianaLee Sin
50%
22/22
21537511.7
DianaViego
49.2%
32/33
27739910.8
DianaRengar
47.4%
9/10
-462799.3

Kết quả lane

Viego
Viego
65 đã chơi với
35/19/11
Thắng/Thua/D
53.8%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
44 đã chơi với
22/14/8
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
33 đã chơi với
25/6/2
Thắng/Thua/D
75.8%
Tỉ lệ thắng
Bel'Veth
Bel'Veth
32 đã chơi với
13/11/8
Thắng/Thua/D
40.6%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
27 đã chơi với
15/8/4
Thắng/Thua/D
55.6%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
26 đã chơi với
8/11/7
Thắng/Thua/D
30.8%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
25 đã chơi với
14/5/6
Thắng/Thua/D
56%
Tỉ lệ thắng
Kayn
Kayn
21 đã chơi với
11/7/3
Thắng/Thua/D
52.4%
Tỉ lệ thắng
Rengar
Rengar
19 đã chơi với
9/9/1
Thắng/Thua/D
47.4%
Tỉ lệ thắng
Poppy
Poppy
16 đã chơi với
8/4/4
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng