Khắc chế Corki
D
Mid

Khắc chế Corki

Đạn Hextech
Bom Phốt-pho
Q
Thảm Lửa
W
Súng Máy
E
Tên Lửa Định Hướng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Corki

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GalioCorki
70%
7/3
-254-155-8.4
ViktorCorki
61.1%
11/7
2753184.2
AzirCorki
60.5%
26/17
3094656.6
AhriCorki
50%
12/12
2522883.9
TaliyahCorki
50%
7/7
18111-3.2
YoneCorki
47.1%
8/9
-362433.3
SylasCorki
44.1%
15/19
96176-2.8
HeimerdingerCorki
100%
1/0
-642-68-19
XerathCorki
100%
1/0
733518-3
FizzCorki
100%
1/0
0-1110

Pros played as Corki

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
CorkiAhri
66.7%
12/6
251824.9
CorkiYone
55.6%
10/8
141-740.5
CorkiAzir
54.8%
23/19
96-344.5
CorkiSylas
44%
11/14
-113-2858.6
CorkiViktor
42.9%
9/12
308573.9
CorkiZoe
33.3%
4/8
32818.8
CorkiZilean
100%
3/0
84221014
Corki
100%
4/0
29414915.7
CorkiHeimerdinger
100%
1/0
-70847517
Corki
100%
2/0
-9323425

Kết quả lane

Azir
Azir
42 đã chơi với
13/13/16
Thắng/Thua/D
31%
Tỉ lệ thắng
Sylas
Sylas
25 đã chơi với
7/12/6
Thắng/Thua/D
28%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
21 đã chơi với
9/7/5
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
18 đã chơi với
7/3/8
Thắng/Thua/D
38.9%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
18 đã chơi với
5/6/7
Thắng/Thua/D
27.8%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
12 đã chơi với
5/3/4
Thắng/Thua/D
41.7%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
9 đã chơi với
6/1/2
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Swain
Swain
9 đã chơi với
5/4/0
Thắng/Thua/D
55.6%
Tỉ lệ thắng
LeBlanc
LeBlanc
8 đã chơi với
1/4/3
Thắng/Thua/D
12.5%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
4/2/2
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng