Khắc chế Camille
B
Top

Khắc chế Camille

Thích Ứng Phòng Ngự
Giao Thức Chuẩn Xác
Q
Đá Quét Chiến Thuật
W
Bắn Dây Móc
E
Tối Hậu Thư
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Camille

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
JaxCamille
61.1%
11/7
144353.8
FioraCamille
59.3%
16/11
32225312.6
ShyvanaCamille
58.3%
7/5
-200915.3
KayleCamille
54.5%
6/5
-11266.3
GnarCamille
54.5%
18/15
1541009.7
GragasCamille
52%
13/12
44138312.2
GangplankCamille
50%
11/11
47236713.6
OrnnCamille
46.2%
6/7
25541.7
GwenCamille
44%
11/14
52238715.8
SejuaniCamille
40%
4/6
3752525.3

Pros played as Camille

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
CamilleSejuani
69.2%
9/4
21421010.1
CamilleJax
60.9%
14/9
-43-880.5
CamilleGnar
56.7%
17/13
-88-92-6.6
CamilleAkali
54.5%
6/5
3001125.4
CamilleRumble
50%
5/5
-153180-1
CamilleJayce
50%
5/5
-23483.7
CamilleGwen
50%
10/10
-350-475-10.5
CamilleFiora
46.7%
14/16
-90111-6
CamilleOrnn
45.5%
5/6
12-2003.5
CamilleGangplank
43.8%
7/9
-20825-5.9

Kết quả lane

Fiora
Fiora
30 đã chơi với
13/10/7
Thắng/Thua/D
43.3%
Tỉ lệ thắng
Gnar
Gnar
30 đã chơi với
13/15/2
Thắng/Thua/D
43.3%
Tỉ lệ thắng
Jax
Jax
23 đã chơi với
10/12/1
Thắng/Thua/D
43.5%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
20 đã chơi với
4/12/4
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
Aatrox
Aatrox
18 đã chơi với
2/14/2
Thắng/Thua/D
11.1%
Tỉ lệ thắng
Gangplank
Gangplank
16 đã chơi với
4/7/5
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Sejuani
Sejuani
13 đã chơi với
6/3/4
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
Ornn
Ornn
11 đã chơi với
6/4/1
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
Gragas
Gragas
11 đã chơi với
5/4/2
Thắng/Thua/D
45.5%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
11 đã chơi với
6/4/1
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng