Khắc chế Blitzcrank
A
Sup

Khắc chế Blitzcrank

Lá Chắn Năng Lượng
Bàn Tay Hỏa Tiễn
Q
Tăng Tốc
W
Đấm Móc
E
Trường Điện Từ
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
2/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Blitzcrank

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Renata GlascBlitzcrank
65.5%
19/10
17675-6.3
AsheBlitzcrank
58.3%
7/5
18053-7.1
NautilusBlitzcrank
56.3%
9/7
77-107-0.6
RakanBlitzcrank
55.6%
10/8
274192-2.1
BraumBlitzcrank
54.5%
6/5
-73-830.6
AlistarBlitzcrank
53.8%
7/6
-106-842
PykeBlitzcrank
50%
5/5
5191980.7
YuumiBlitzcrank
42.9%
6/8
22839-11
SennaBlitzcrank
40%
8/12
58139-9.4
KarmaBlitzcrank
35.7%
5/9
0-291-5.9

Pros played as Blitzcrank

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
BlitzcrankJanna
70%
7/3
2812910
BlitzcrankKarma
60%
6/4
-105-33211.8
BlitzcrankYuumi
50%
6/6
-164-9113.3
BlitzcrankRenata Glasc
36.8%
7/12
-96-826.4
Blitzcrank
100%
1/0
-36-340-2
Blitzcrank
100%
1/0
28540414
BlitzcrankMorgana
100%
1/0
-1121,14311
Blitzcrank
100%
2/0
8619376
Blitzcrank
80%
4/1
1704573
BlitzcrankBraum
75%
3/1
353-35-2.7

Kết quả lane

Renata Glasc
Renata Glasc
19 đã chơi với
10/6/3
Thắng/Thua/D
52.6%
Tỉ lệ thắng
Yuumi
Yuumi
12 đã chơi với
5/3/4
Thắng/Thua/D
41.7%
Tỉ lệ thắng
Janna
Janna
10 đã chơi với
6/2/2
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
10 đã chơi với
4/4/2
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Nautilus
Nautilus
9 đã chơi với
4/3/2
Thắng/Thua/D
44.4%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
9 đã chơi với
4/4/1
Thắng/Thua/D
44.4%
Tỉ lệ thắng
Tahm Kench
Tahm Kench
8 đã chơi với
6/1/1
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng
Nami
Nami
8 đã chơi với
2/2/4
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Thresh
Thresh
8 đã chơi với
5/1/2
Thắng/Thua/D
62.5%
Tỉ lệ thắng
Lulu
Lulu
7 đã chơi với
5/2/0
Thắng/Thua/D
71.4%
Tỉ lệ thắng