Khắc chế Bel'Veth
A
Jungle

Khắc chế Bel'Veth

Sắc Tím Đồng Hóa
Cú Lướt Hư Không
Q
Khe Nứt Dị Giới
W
Uy Quyền Nữ Chúa
E
Chân Diện Hư Vô
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
13%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Bel'Veth

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
UdyrBel'Veth
66.7%
8/4
93987421.8
TrundleBel'Veth
63.6%
7/4
-590-462-12.6
PoppyBel'Veth
59.4%
19/13
-226-143-7.6
NidaleeBel'Veth
57.1%
8/6
3821011.4
KindredBel'Veth
52.2%
12/11
353166-1.5
Ngộ KhôngBel'Veth
50%
28/28
-142-220-6.5
GravesBel'Veth
47.6%
10/11
-161535.9
TaliyahBel'Veth
43.9%
18/23
25662.4
ViegoBel'Veth
42.9%
21/28
-291-201-4.1
Lee SinBel'Veth
41.5%
27/38
-62-115-6.7

Pros played as Bel'Veth

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Bel'VethUdyr
73.3%
11/4
-439-661-10.3
Bel'Veth
66.7%
8/4
4484227.8
Bel'Veth
64.3%
9/5
-164-353-9.5
Bel'VethTrundle
58.3%
7/5
72560415.4
Bel'VethLillia
58.3%
7/5
-83-144-5.6
Bel'VethZed
54.5%
6/5
-189-86-2.8
Bel'VethElise
53.8%
7/6
2835812.5
Bel'VethNgộ Không
53.2%
33/29
3063269.5
Bel'VethTalon
52.2%
12/11
368139-2.2
Bel'VethVolibear
47.5%
19/21
27839011.3

Kết quả lane

Viego
Viego
100 đã chơi với
44/34/22
Thắng/Thua/D
44%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
66 đã chơi với
30/22/14
Thắng/Thua/D
45.5%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
64 đã chơi với
22/35/7
Thắng/Thua/D
34.4%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
62 đã chơi với
35/15/12
Thắng/Thua/D
56.5%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
51 đã chơi với
20/24/7
Thắng/Thua/D
39.2%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
48 đã chơi với
21/24/3
Thắng/Thua/D
43.8%
Tỉ lệ thắng
Kindred
Kindred
46 đã chơi với
19/18/9
Thắng/Thua/D
41.3%
Tỉ lệ thắng
Volibear
Volibear
40 đã chơi với
25/8/7
Thắng/Thua/D
62.5%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
40 đã chơi với
8/21/11
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
Kayn
Kayn
36 đã chơi với
15/11/10
Thắng/Thua/D
41.7%
Tỉ lệ thắng