Khắc chế Azir
D
Mid

Khắc chế Azir

Di Sản Của Shurima
Cát Càn Quét
Q
Trỗi Dậy!
W
Cát Lưu Động
E
Phân Chia Thiên Hạ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
13/7
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Azir

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GalioAzir
72.7%
8/3
-213-312-7.7
OriannaAzir
66.7%
8/4
-114-254-2.2
VexAzir
60%
6/4
-151-189-5.3
SylasAzir
59.6%
56/38
-85-104-5.3
LeBlancAzir
59.1%
13/9
4083313.5
ZoeAzir
58.3%
7/5
-194-351-0.7
TaliyahAzir
58.1%
43/31
-149-222-4
AhriAzir
57.1%
44/33
12251.9
LissandraAzir
55.6%
10/8
3014525.8
CorkiAzir
54.8%
23/19
96-344.5

Pros played as Azir

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AzirKassadin
70%
7/3
42849316.2
AzirQiyana
70%
14/6
39859329
AzirLeBlanc
68.8%
22/10
12826813.4
AzirVex
68.8%
11/5
45742414.1
AzirTaliyah
67.2%
41/20
53847313
AzirGalio
65%
13/7
58042820.7
AzirLissandra
63.6%
7/4
3113909.6
AzirSyndra
63.6%
7/4
-1303934.1
AzirIrelia
62.5%
10/6
10647-0.7
AzirRyze
61.9%
13/8
-7574.1

Kết quả lane

Sylas
Sylas
115 đã chơi với
70/24/21
Thắng/Thua/D
60.9%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
72 đã chơi với
41/20/11
Thắng/Thua/D
56.9%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
71 đã chơi với
38/21/12
Thắng/Thua/D
53.5%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
61 đã chơi với
42/5/14
Thắng/Thua/D
68.9%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
56 đã chơi với
25/14/17
Thắng/Thua/D
44.6%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
44 đã chơi với
24/8/12
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
Corki
Corki
43 đã chơi với
27/3/13
Thắng/Thua/D
62.8%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
35 đã chơi với
19/6/10
Thắng/Thua/D
54.3%
Tỉ lệ thắng
LeBlanc
LeBlanc
32 đã chơi với
15/9/8
Thắng/Thua/D
46.9%
Tỉ lệ thắng
Yasuo
Yasuo
26 đã chơi với
12/10/4
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng