Khắc chế Aphelios
D
Adc

Khắc chế Aphelios

Sát Thủ Và Tiên Tri
Kỹ Năng Vũ Khí
Q
Đổi
W
Hệ Thống Chuỗi Vũ Khí
E
Ánh Trăng Dẫn Lối
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
9/6
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Aphelios

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
VarusAphelios
90%
9/1
2-233-4.8
DravenAphelios
70%
21/9
8143199.6
TwitchAphelios
68.4%
13/6
4-74-4.2
Kai'SaAphelios
63.6%
21/12
112-930.7
NilahAphelios
62.5%
10/6
5287655.9
JhinAphelios
61.5%
8/5
4904164.8
XayahAphelios
58.8%
10/7
14-301.7
KalistaAphelios
57.6%
91/67
98130112
ZeriAphelios
56.6%
64/49
67161.9
SivirAphelios
55.4%
56/45
96553.6

Pros played as Aphelios

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ApheliosJhin
59.1%
13/9
2711318
ApheliosSenna
56.5%
13/10
63941169.2
ApheliosXayah
52.9%
9/8
-54-1423.1
ApheliosLucian
52.3%
23/21
206305.9
ApheliosTwitch
52.2%
12/11
17012.3
ApheliosDraven
52.2%
36/33
-599-56-0.7
ApheliosKalista
51.3%
100/95
-627-149-3.5
ApheliosZeri
48.1%
38/41
2081456.2
ApheliosEzreal
46.7%
57/65
3332469.5
ApheliosSivir
46.2%
30/35
221695.9

Kết quả lane

Kalista
Kalista
195 đã chơi với
50/106/39
Thắng/Thua/D
25.6%
Tỉ lệ thắng
Ezreal
Ezreal
122 đã chơi với
61/37/24
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Zeri
Zeri
79 đã chơi với
34/24/21
Thắng/Thua/D
43%
Tỉ lệ thắng
Draven
Draven
69 đã chơi với
25/32/12
Thắng/Thua/D
36.2%
Tỉ lệ thắng
Sivir
Sivir
65 đã chơi với
29/23/13
Thắng/Thua/D
44.6%
Tỉ lệ thắng
Lucian
Lucian
44 đã chơi với
17/17/10
Thắng/Thua/D
38.6%
Tỉ lệ thắng
Jinx
Jinx
33 đã chơi với
15/12/6
Thắng/Thua/D
45.5%
Tỉ lệ thắng
Kai'Sa
Kai'Sa
24 đã chơi với
14/7/3
Thắng/Thua/D
58.3%
Tỉ lệ thắng
Twitch
Twitch
23 đã chơi với
12/7/4
Thắng/Thua/D
52.2%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
23 đã chơi với
9/6/8
Thắng/Thua/D
39.1%
Tỉ lệ thắng