Khắc chế Anivia
B
Mid

Khắc chế Anivia

Tái Sinh
Quả Cầu Băng
Q
Tường Băng
W
Tê Cóng
E
Bão Tuyết
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Anivia

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ZileanAnivia
100%
1/0
-166-285-8
IreliaAnivia
100%
1/0
21433112
RenektonAnivia
100%
2/0
-51-424-13
XerathAnivia
100%
3/0
237-597.3
FizzAnivia
100%
1/0
-797-858-36
LissandraAnivia
100%
1/0
1,5131,31432
ZoeAnivia
100%
1/0
8683230
ZedAnivia
100%
1/0
-1,227-11212
QiyanaAnivia
100%
1/0
-225-377-15
YoneAnivia
83.3%
5/1
1,08077823.2

Pros played as Anivia

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Anivia
100%
1/0
6111691
AniviaSeraphine
100%
1/0
78073522
AniviaAhri
50%
1/1
-127-242-6.5
AniviaYone
50%
1/1
70413.5
AniviaSylas
25%
1/3
-19785-3.3
AniviaViktor
20%
1/4
712823.4
Anivia
0%
0/1
55047918
AniviaOrianna
0%
0/1
293-356-1
Anivia
0%
0/1
1,1131,458-5
AniviaTaliyah
0%
0/1
1,5821,1513

Kết quả lane

Viktor
Viktor
5 đã chơi với
1/1/3
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
Sylas
Sylas
4 đã chơi với
1/2/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
2 đã chơi với
0/0/2
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Orianna
Orianna
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Seraphine
Seraphine
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng