Khắc chế Amumu
B
Sup

Khắc chế Amumu

Cú Đập Nguyền Rủa
Quăng Dải Băng
Q
Tuyệt Vọng
W
Giận Dữ
E
Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
4/1
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Amumu

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
BraumAmumu
71.4%
10/4
1081732.3
AlistarAmumu
70%
7/3
165314-0.1
NautilusAmumu
57.9%
11/8
51242.2
AsheAmumu
50%
8/8
-176-299-10.3
RakanAmumu
50%
5/5
280487-0.3
Renata GlascAmumu
47.6%
20/22
106-80-8.6
PykeAmumu
46.2%
6/7
5873200.5
Tahm KenchAmumu
45.5%
5/6
24423623.7
SennaAmumu
41.7%
5/7
61178-7.2
FiddlesticksAmumu
100%
1/0
-198-501-11

Pros played as Amumu

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AmumuSenna
90%
9/1
-672399.5
AmumuYuumi
65.2%
15/8
25127112.8
AmumuNautilus
65%
13/7
-90-59-0.8
AmumuKarma
63.6%
7/4
-75823.7
AmumuRenata Glasc
56.8%
21/16
-1727.4
AmumuNami
50%
7/7
-86-1312.1
AmumuJanna
47.1%
8/9
3216011.9
AmumuPyke
40%
4/6
-170-2543.3
AmumuBard
33.3%
5/10
-355-12210.7
AmumuRakan
10%
1/9
-2144.2

Kết quả lane

Renata Glasc
Renata Glasc
37 đã chơi với
16/11/10
Thắng/Thua/D
43.2%
Tỉ lệ thắng
Yuumi
Yuumi
23 đã chơi với
16/5/2
Thắng/Thua/D
69.6%
Tỉ lệ thắng
Nautilus
Nautilus
20 đã chơi với
8/10/2
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Janna
Janna
17 đã chơi với
8/5/4
Thắng/Thua/D
47.1%
Tỉ lệ thắng
Bard
Bard
15 đã chơi với
5/3/7
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Nami
Nami
14 đã chơi với
5/7/2
Thắng/Thua/D
35.7%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
11 đã chơi với
6/3/2
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
Pyke
Pyke
10 đã chơi với
4/5/1
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
10 đã chơi với
6/2/2
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Rakan
Rakan
10 đã chơi với
3/3/4
Thắng/Thua/D
30%
Tỉ lệ thắng