Khắc chế Alistar
D
Sup

Khắc chế Alistar

Tiếng Gầm Chiến Thắng
Nghiền Nát
Q
Bò Húc
W
Giày Xéo
E
Bất Khuất
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
43/47
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Alistar

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
YuumiAlistar
53.8%
7/6
27673-11.4
LeonaAlistar
46.2%
6/7
1873200.3
RakanAlistar
44.4%
8/10
18711-2.7
Renata GlascAlistar
44.4%
8/10
43773-10.8
NautilusAlistar
36.4%
20/35
61162.8
JannaAlistar
100%
1/0
945511-7
ShenAlistar
100%
1/0
-338-472
SennaAlistar
100%
8/0
1,163366-4.7
MorganaAlistar
66.7%
2/1
1,460929-3
AmumuAlistar
66.7%
4/2
3812494.5

Pros played as Alistar

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AlistarAmumu
70%
7/3
165314-0.1
AlistarRakan
62.5%
10/6
241254
AlistarLeona
53.8%
7/6
-206-1700.2
AlistarNautilus
47.9%
23/25
-130-77-1.3
AlistarYuumi
47.1%
8/9
-140-16012.1
AlistarBard
45.5%
5/6
-495-6811.7
AlistarBlitzcrank
43.8%
7/9
-70-422.1
AlistarRenata Glasc
41.4%
12/17
-3482010.9
Alistar
100%
1/0
-930-770-11
AlistarTahm Kench
100%
2/0
25583-4

Kết quả lane

Nautilus
Nautilus
48 đã chơi với
25/19/4
Thắng/Thua/D
52.1%
Tỉ lệ thắng
Renata Glasc
Renata Glasc
29 đã chơi với
11/13/5
Thắng/Thua/D
37.9%
Tỉ lệ thắng
Yuumi
Yuumi
17 đã chơi với
6/8/3
Thắng/Thua/D
35.3%
Tỉ lệ thắng
Blitzcrank
Blitzcrank
16 đã chơi với
4/7/5
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Rakan
Rakan
16 đã chơi với
10/3/3
Thắng/Thua/D
62.5%
Tỉ lệ thắng
Leona
Leona
13 đã chơi với
5/5/3
Thắng/Thua/D
38.5%
Tỉ lệ thắng
Bard
Bard
11 đã chơi với
4/3/4
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
Amumu
Amumu
10 đã chơi với
7/2/1
Thắng/Thua/D
70%
Tỉ lệ thắng
Lulu
Lulu
9 đã chơi với
3/4/2
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
8 đã chơi với
2/5/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng