Khắc chế Akali
A
Mid

Khắc chế Akali

Dấu Ấn Sát Thủ
Phi Đao Năm Cánh
Q
Bom Khói
W
Phóng Phi Tiêu
E
Sát Chiêu Hoàn Hảo
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
11%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Akali

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AhriAkali
70.4%
19/8
46122314
AzirAkali
59.1%
26/18
4125614.2
YoneAkali
57.9%
22/16
35-615.4
ViktorAkali
57.1%
8/6
232-2848.9
YasuoAkali
57.1%
8/6
147-2223
SwainAkali
50%
5/5
31844217.8
TaliyahAkali
48.5%
16/17
-37-1035
SylasAkali
47.1%
32/36
-42-962.1
LeBlancAkali
36.4%
4/7
53431612.5
AnnieAkali
100%
1/0
-646-209-4

Pros played as Akali

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AkaliViktor
64%
16/9
952051.5
AkaliAhri
62.5%
10/6
1392060.9
AkaliZoe
57.1%
8/6
-332-93.3
AkaliYone
56.8%
21/16
-22159-0.8
AkaliYasuo
44.4%
8/10
47200-1.8
AkaliAzir
43.8%
14/18
-15525-5.3
AkaliOrianna
40%
4/6
-146-345-2.1
AkaliSylas
31.3%
15/33
-217-1381.6
AkaliAnnie
100%
1/0
193-3363
AkaliTwisted Fate
100%
3/0
-361665

Kết quả lane

Sylas
Sylas
48 đã chơi với
12/20/16
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
37 đã chơi với
17/14/6
Thắng/Thua/D
45.9%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
32 đã chơi với
11/12/9
Thắng/Thua/D
34.4%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
25 đã chơi với
9/6/10
Thắng/Thua/D
36%
Tỉ lệ thắng
Yasuo
Yasuo
18 đã chơi với
9/8/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
16 đã chơi với
8/5/3
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
14 đã chơi với
2/7/5
Thắng/Thua/D
14.3%
Tỉ lệ thắng
Orianna
Orianna
10 đã chơi với
3/6/1
Thắng/Thua/D
30%
Tỉ lệ thắng
LeBlanc
LeBlanc
8 đã chơi với
2/4/2
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Qiyana
Qiyana
8 đã chơi với
4/4/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng