Khắc chế Ahri
A
Mid

Khắc chế Ahri

Hút Hồn
Quả Cầu Ma Thuật
Q
Lửa Hồ Ly
W
Hôn Gió
E
Phi Hồ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
28/19
Thắng/Thua
5%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Ahri

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ViktorAhri
74.1%
20/7
15431611
CorkiAhri
66.7%
12/6
251824.9
YoneAhri
63.6%
21/12
25327110
ZoeAhri
61.9%
13/8
3311262.3
AkaliAhri
58.8%
10/7
1101450.8
LissandraAhri
57.7%
45/33
2101696.8
SylasAhri
55.9%
52/41
1581241.1
AzirAhri
52.7%
39/35
1112827.2
RyzeAhri
46.7%
7/8
113802.5
TaliyahAhri
46.4%
26/30
-60-140-1.4

Pros played as Ahri

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AhriRyze
80%
8/2
2783191.4
AhriAkali
70.4%
19/8
46122314
AhriKassadin
70%
7/3
59739615.7
AhriOrianna
69.2%
9/4
113280.3
AhriVex
68.2%
15/7
3484108.8
AhriViktor
65.4%
34/18
731161.1
AhriGalio
60%
6/4
56565716
AhriVeigar
59.1%
13/9
2571417.7
AhriYasuo
58.5%
24/17
-270-79-2.9
AhriYone
58.5%
24/17
55342.8

Kết quả lane

Sylas
Sylas
101 đã chơi với
51/28/22
Thắng/Thua/D
50.5%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
80 đã chơi với
34/24/22
Thắng/Thua/D
42.5%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
73 đã chơi với
44/13/16
Thắng/Thua/D
60.3%
Tỉ lệ thắng
Lissandra
Lissandra
56 đã chơi với
16/15/25
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
LeBlanc
LeBlanc
52 đã chơi với
15/22/15
Thắng/Thua/D
28.8%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
52 đã chơi với
24/18/10
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
45 đã chơi với
15/18/12
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Yasuo
Yasuo
41 đã chơi với
12/19/10
Thắng/Thua/D
29.3%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
41 đã chơi với
18/12/11
Thắng/Thua/D
43.9%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
27 đã chơi với
16/7/4
Thắng/Thua/D
59.3%
Tỉ lệ thắng