Bay
Mid

Lên đồ Bay

Champion
Runes
KDA
Inventory
Rumble
17
Mid
11.16
Hồi MáuTốc Biến
Thiên Thạch Bí ẨnÁp Đảo
1/2/6
3.5
Đồng Hồ Ngưng Đọng
Lưỡi Hái Bóng Đêm
Trượng Hư VôPhong Ấn Hắc Ám
Giày Pháp SưQuỷ Thư Morello
Thấu Kính Viễn Thị
40