Lissandra Rün
C
Middle

Lissandra Rün

Q
W
E
R
Büyücü
Büyücü
3/4
Zafer/Bozgun
<%1
Seçilme Oranı
<%1
Yasak Oranı

Hâkimiyet
+
Büyücülük
dil Lissandra Rün

%29
Hâkimiyet
%94
%0
%6
%0
%76
%24
%0
%0
%3
%97
%21
%0
%0
%79
Büyücülük
%0
%97
%0
%97
%0
%0
%3
%0
%3
%41
%56
%3
%100
%0
%0
%0
%15
%85

Hâkimiyet
+
İlham

%25
Hâkimiyet
%97
%3
%0
%0
%3
%97
%0
%0
%34
%66
%79
%14
%0
%7
İlham
%0
%10
%28
%0
%14
%86
%55
%0
%7
%10
%66
%24
%100
%0
%0
%3
%28
%69

Büyücülük
+
İlham

%21
Büyücülük
%0
%17
%83
%0
%100
%0
%100
%0
%0
%92
%0
%8
İlham
%0
%4
%83
%0
%4
%96
%13
%0
%0
%8
%4
%88
%100
%0
%0
%0
%50
%50