Graves Rün
B
Jungle

Graves Rün

Q
W
E
R
Nişancı
Nişancı
80/89
Zafer/Bozgun
%3
Seçilme Oranı
%23
Yasak Oranı

Büyücülük
+
İsabet
dil Graves Rün

%77
Büyücülük
%0
%0
%100
<%1
<%1
>%99
%3
%7
%89
<%1
>%99
<%1
İsabet
%3
%93
<%1
%93
%6
<%1
%4
<%1
<%1
<%1
%94
%0
%94
%0
%0
%16
%60
%35

İsabet
+
Hâkimiyet

%16
İsabet
<%1
%0
>%99
<%1
%51
%47
%2
%71
%6
%23
%77
%9
%13
Hâkimiyet
%0
%11
%29
%37
%0
%23
%91
%0
%9
%0
<%1
%96
%0
%96
%0
%0
%13
%63
%32

Büyücülük
+
Hâkimiyet

%3
Büyücülük
%0
%0
%100
%0
%0
%100
%8
%8
%84
%0
>%99
<%1
Hâkimiyet
%6
%2
%51
%13
%0
%29
%67
%0
%32
%0
%1
%99
%0
%100
%0
%0
%6
%60
%34